Cennik

1. Ogłoszenia drobne (do 20 słów) liczone za każde słowo
– cena jednego słowa – 0,80 zł
– druk wytłuszczony (za słowo) – 1,20 zł
2. Reklamy (kolor)
– moduł podstawowy 16,81 cm2 (41 mm x 41 mm) – 42 zł
– filigran 8 cm2 -18 zł
– kolejne moduły – wielokrotność podstawowego
2a. Reklamy na stronach niereklamowych
– reklama na pierwszej stronie + 100%
– reklama na stronie redakcyjnej + 50%
2b. Podziękowania/nekrologi/życzenia
– ogłoszenia standardowe:
– moduł podstawowy – 36 zł
– moduł podwójny – 72 zł
– powyżej trzech, 50% wartości ceny modułu podstawowego
3. Artykuł sponsorowany – wybór strony dowolny, oprócz pierwszej
– tekst o powierzchni 1/4 strony – 200,00 zł
– tekst o powierzchni 1/2 strony – 420,00 zł
– tekst o powierzchni 1 strony – 800,00 zł
4. Inserty (wkładki reklamowe) – od 0,15 zł do 0,25 zł/szt.
5. Bonifikaty dla klientów (reklamy)
– powyżej 6 emisji lub powierzchni powyżej 14 modułów istnieje możliwość negocjacji cen
UWAGA!!! Maksymalny format insertu: 260×375 mm.
6. Baner na stronie internetowej
– 260 x 120 px – 20 zł/tydzień
– 260 x 260 px – 40 zł/tydzień
– 260 x 380 px – 60 zł/tydzień
Wymagania techniczne:
Reklama/ogłoszenie może być dostarczona do redakcji w pliku w formacie wektorowym (CorelDRAW X3, Adobe Illustrator CS), ewentualnie format TIFF lub nawet JPG, przy założeniu, że będą to grafiki 300 dpi (CMYK).
Uwaga na niestandardowe fonty! Zalecamy zamianę na krzywe lub przesłanie fontów.
Ogłoszenia i reklamy przyjmujemy codziennie w Biurze Reklam i Ogłoszeń:
poniedziałek – piątek: 8-16 tel.13-464-02-21. fax: 13-463-16-34
Ogłoszenie do wydania piątkowego przyjmujemy do poniedziałku danego tygodnia.
Nasz e-mail: tygodniksanocki@wp.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.