Redakcja

 „Tygodnik Sanocki” – ukazuje się od ponad 20 lat na terenie Sanoka i okolic. Pierwszy numer ukazał się 22 maja 1991 roku.

Nakład pisma, ukazującego się w każdy piątek, jest zmienny, oscyluje ok 4 tys. egz.
Komputerowe przygotowanie „TS” do druku odbywa się w całości w redakcji, skąd drogą elektroniczną materiały przesyłane są do drukarni Media Regionalne w Tarnobrzegu.

W 2007 roku zawitaliśmy na dobre w sieci i prowadzimy swoją stronę internetową, na której z tygodniowym poślizgiem umieszczamy każdy kolejny numer.

Szczególnie pomyślny był „TS” był 2009 rok. Na VI Podkarpackim Forum Lokalnej Prasy Samorządowej „Tygodnik Sanocki” uznany został za najciekawiej redagowane pod względem edytorskim czasopismo samorządowe w województwie. Tak zdecydowało jury powołane przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Wydawcą pisma jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku.

Redaktor naczelna: Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz.

„TS” redaguje zespół: Bartosz Błażewicz, Tomasz Majdosz, Aneta Skóbel, Joanna Kozimor i Jolanta Ziobro.

O przygotowanie do druku dba redaktor techniczny Andrzej Borowski, a korektą zajmuje się Agnieszka Szczepańska.

Siedziba redakcji znajduje się w Sanoku przy ul. Rynek 10.